Výkup a sběr elektroodpadů


V naší provozovně sbíráme a vykupujeme elektroodpad. Jeho odevzdáním umožníte recyklaci výrobků a tím chráníte životní prostředí. Elektroodpad je zdrojem vzácných kovů ale i nebezpečného odpadu. Tento odpad nepatří do popelnice ani na skládky.


Vykupujeme a zpracováváme vyřazené spotřebiče a elektroniku, elektrošrot, celé rozvaděče, stykače, jističe, transformátory, kancelářskou a výpočetní techniku, stolní i sálové počítače a další části elektroodpadů, jako jsou všechny druhy plošných spojů, polovodičové součástky, procesory, konektory, vše co obsahuje drahé kovy. Vyčištěné a bez náplní (např. bez fritovacího oleje, sáčku s prachem atd.).


Nevykupujeme monitory, televize, tiskárny, nové typy praček, zářivky, chladící zařízení (lednice, mrazáky), zařízení obsahující PCB, rtuť a jiné nebezpečné látky. Dále pak materiál biologicky znečištěný.


Seznam skupin elektrozařízení

  1. Velké domácí spotřebiče
  2. Malé domácí spotřebiče
  3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
  4. Spotřebitelská zařízení
  5. Osvětlovací zařízení
  6. Elektrické a elektronické nástroje
  7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
  8. Lékařské přístroje
  9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
  10. Výdejní automaty

Sběr a výkup elektroodpadu - povolení


Zobrazit ceník elektroodpadu