Výkup a sběr elektroodpadů: s odvoláním na usnesení vlády jsme nuceni přerušit výkup odpadů od fyzických osob


V naší provozovně sbíráme a vykupujeme elektroodpad. Jeho odevzdáním umožníte recyklaci výrobků a tím chráníte životní prostředí. Elektroodpad je zdrojem vzácných kovů ale i nebezpečného odpadu. Tento odpad nepatří do popelnice ani na skládky.


Vykupujeme a zpracováváme vyřazené spotřebiče a elektroniku, elektrošrot, celé rozvaděče, stykače, jističe, transformátory, kancelářskou a výpočetní techniku, stolní i sálové počítače a další části elektroodpadů, jako jsou všechny druhy plošných spojů, polovodičové součástky, procesory, konektory, vše co obsahuje drahé kovy. Vyčištěné a bez náplní (např. bez fritovacího oleje, sáčku s prachem atd.).


Nevykupujeme monitory, televize, tiskárny, nové typy praček, zářivky, chladící zařízení (lednice, mrazáky), zařízení obsahující PCB, rtuť a jiné nebezpečné látky. Dále pak materiál biologicky znečištěný.


Seznam skupin elektrozařízení

  1. Zařízení pro tepelnou výměnu
  2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
  3. Světelné zdroje
  4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm
  5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
  6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Sběr a výkup elektroodpadu - povolení


Zobrazit ceník elektroodpadu