KOVOŠROT Zdeněk Kubík má dlouholeté zkušenosti se sběrem a výkupem druhotných surovin.

Na naší provozovně vykupujeme odpady od drobných zákazníků i od firem. Od března 2010 po splnění náročných legislativních podmínek byla provozovna rozšířena o „Ekologickou likvidaci autovraků“ a o „Sběr, výkup a využívání elektroodpadů“.


Vybavení provozovny

 • Digitální mostová váha do 30 tun
 • Digitální váha do 2 t
 • Technika na manipulaci a přepravu odpadů /vysokozdvižné vozíky, nákladní auto MAN 7,5t/

Poskytované služby

 • Vykupujeme a zpracováváme všechny druhy železných a neželezných kovů, Al – Cu kabelů, železných a neželezných třísek, autobaterií, elektromotorů, elektroodpadů a papíru
 • Provádíme ekologickou likvidaci vozidel
 • Zajistíme demontáže technologických celků a zařízení určených k likvidaci včetně odvozu odpadu
 • Zajišťujeme nakládku a odvoz odpadů vlastní technikou při množství nad 1t / po telefonické domluvě/ do 20km zdarma /
 • Možnost přistavení kontejneru u zákazníka / i dlouhodobě /
 • Vážení na mostové váze
 • Firmám poradíme se zařazením odpadu a vypracujeme písemnou informaci
 • Platby v hotovosti nebo převodem na účet / splatnost faktur 14 dní /
 • Odpady zpracováváme stříháním, řezáním a pálením

Výkupní cenu určuje situace na trhu.

Tříděním odpadu dosahujeme vysoké efektivnosti a návratnosti využitelných surovin.

Naším hlavním cílem je předávání odpadů oprávněným osobám k dalšímu materiálovému využití či recyklaci.

Sběrem druhotných surovin a následnou recyklací napomáháme ke zlepšení životního prostředí a ochraně přírody.


Naše povolení